Helsesøster

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Tjenesten skal samarbeide med hjem, skole, og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse de helsemessige problemer som spesielt knytter seg til skoleelevers situasjon. Tiltakene gjelder både enkeltelever og hele skolemiljøet- fysisk og psykososialt, innendørs og utendørs.

Aktuelle tema som man kan snakke med helsesøster om er:

 • Seksualitet, samliv og prevensjon
 • Ta syn og hørselstest
 • Fysisk og psykisk helse
 • Trivsel og fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Spiseforstyrrelse
 • Idrettsskader
 • Mobbing
 • Problemer med rus
 • Generelt om hvordan man har det på skolen og i hjemmesituasjon

Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes

 • Helsesøster er tilstede hver tirsdag og fredag fra klokken 09.00 til14.15 i kjelleretasjen.
 • Du kan også sende en sms eller ringe 488 95 053.

Helsestasjon for ungdom på Evje

 • Helse og familiehuset i Taubanegata 2 (Gamle Soltun barnehage).
 • Lege eller helsesøster er tilstede hver tirsdag fra klokken 15.30 til17.30.
 • Ingen timebestilling. 

Elevene får ikke fravær for å snakke med helsesøster.

Mobbing

Hvis en elev eller foreldre/foresatte varsler om mobbing, melder jeg alltid fra til skolens ledelse og kontaktlærer. Av og til snakker jeg eller lærer med klassen, noen ganger med enkelt elever og noen andre ganger må man se på på skole miljøet. Det viktigste er å snakke med den som blir utsatt for mobbing og støtte oppunder hans eller hennes opplevelse av hendelse og ta det der i fra.