Kontortjenesten

Kontortjenesten er skolens ansikt utad.

Du møter oss når du henvender deg i ekspedisjonen eller ringer oss. Vi tar oss av innkjøp av forbruksvarer og materiell til undervisningen. Det er også vi som håndterer fakturaer, rapporterer lønn, behandler post og arkiverer, hjelper deg med Lånekassen og ordner med skoleskyss.

Er det noe vi ikke kan hjelpe deg med selv, videreformidler vi din henvendelse til andre som kan, enten dette gjelder spørsmål om privatisteksamen, rådgivertjenester eller helsesøstertjenester.

Merkantilt ansatte:

Ingerlinn Andersen
kontor- og administrasjonslærling
Tlf: 38 61 81 80
Send e-post

Stina Due-Sørensen
Fagarbeider
Tlf. 38 61 80 02
Send e-post

Anne-Lise Eriksen
Konsulent
Tlf: 38 61 80 04
Send e-post

Karin Gjømle
Konsulent
Tlf: 38 61 81 98
Send e-post 

Elin Guttormsen
Sekretær
Tlf: 38 61 81 80
Send e-post

Grethe Smit
Konsulent
Tlf: 38 61 80 05
Send e-post 

Laila Kristine Tveite
Sekretær
Tlf: 38 61 80 11
Send e-post