IKT-tjenesten

Våre IKT-medarbeidere medvirker til at skolens IKT-utstyr driftes og utvikles på en helhetlig og økonomisk måte. Våre IKT-medarbeidere er godt kvalifiserte medarbeidere som yter god service for elever og ansatte.

Ved skolen benyttes det flere ulike programvarer både i undervisning, skoleadministrasjon og i kontortjenesten. Våre IKT-medarbeidere har ansvar for support og intern kursing.

Ved IKT-spørsmål, kontakt:

Web: https://ithjelp.sameyde.net/

E-post: ithjelp@sameyde.net

Tlf: 38 61 80 50

Wiki: http://itwiki.sameyde.net/

 

IKT-koordinator:
Geir-Henning Salvesen
Tlf: 38 61 80 52
Send e-post


IKT-fagarbeider:
Andreas Evensen
Tlf: 38 61 80 51
Send e-post

IKT/drifts-medarbeider
Benjamin Duedahl
Tlf: 38 61 80 56
Send e-post