Service og drift

Sam Eyde videregående skole består ikke bare av elever og lærere. Andre ansatte utfører et mangfold av oppgaver som er nødvendige for at skolen i det hele tatt skal kunne fungere som en læringsarena. Ta kontakt – vi er her for å yte service!