Rådgivere på Sam Eyde vgs

Du er alltid velkommen til å besøke rådgiver, enten du er elev ved skolen eller tenker på å bli det.

Skolen har flere rådgivere som dekker alle programområdene ved skolen. Kontortiden for rådgiverne vil være oppslått ved døren deres.

Rådgiverne er til stede for elever, foreldre/foresatte og andre. De hjelper til med studie- og karriereveiledning og samarbeider med ledelsen og lærerne ved skolen når det gjelder elevers behov for tilrettelegging av undervisning og skolehverdag.

Kontakt med rådgiver kan også være aktuelt dersom noe oppleves vanskelig på skolen, eller en ønsker å snakke om personlige forhold.

Rådgiver kan også bistå dersom det er behov for hjelp til formidling og kontakt med andre hjelpeinstanser som for eksempel helsesøster, PP-tjenesten, ABUP, NAV eller Oppfølgingstjenesten.

Skolens rådgivere:

Harald Bakken
Tlf: 38 61 80 33
Send e-post
Rådgiver for Elektrofag, IKT-servicefag, Teknikk og industriell produksjon og Restaurant og matfag.

Silje Christensen
(vikar for Irene Homstøl)
Tlf: 38 61 80 32
Send e-post
Rådgiver for Medier og kommunikasjon og Design og håndverk.

 

Anne-Elisabeth Næs
Tlf: 38 61 83 32
Send e-post
Rådgiver for Helse- og oppvekstfag, Kombinasjonsklassene og Studieforberedende med hverdagslivstrening.

 

Kari Vatnar Thorsen
Tlf: 38 61 80 30
Mobil: 90 69 27 99
Send e-post
Rådgiver for Idrettsfag og Påbygg.

 

Steinar Fredrik Winther
Tlf: 38 61 80 81
Mobil: 90 73 94 87
Send e-post
Rådgiver for Bygg- og anleggsteknikk, Transport og logistikk, Arbeidsmaskiner og Anleggsmaskinmekaniker.