PP-tjenesten

Hvem kan få hjelp av PP-tjenesten? Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste hjelper ungdom i videregående opplæring, i skole og under fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen. PP-tjenesten har taushetsplikt, og bruk av tjenesten er helt frivillig.

Slik tar du kontakt:

Snakk med rådgiver og fyll ut et henvisningsskjema. Avtal tid for samtale, eller ta direkte kontakt med PPT på fylkeshuset i Arendal, hus 2 og ned en trapp.
Skolen har flere rådgivere som dekker alle programområdene ved skolen. Kontortiden for rådgiverne vil være oppslått på døren deres.

Les mer om PPT på fylkeskommunens hjemmeside.

Kontakter for Sam Eyde videregående skole er for skoleåret 2018/2019:

Kate Corrigan
(Design og håndverk)
Tlf: 91 55 48 16
Send e-post

Tone Landro Fauglied
(Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag)
Tlf: 94 52 14 96
Send e-post

Lene Follo
(Alternativ opplæring)
Tlf: 97 09 44 82
Send e-post

Mette Kildahl 
(Medier og kommunikasjon, Idrettsfag)
Tlf: 48 86 89 69
Send e-post

Anne Cecilie Lier
(Restaurant- og matfag, Minoritetsspråklige, Påbygg)
Tlf: 47 63 58 34
Send e-post 

Ida Nilsen
(Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag, IKT, Alternativ opplæring, Transport og logistikk)
Tlf: 99 79 63 35
Send e-post