Miljøkontakter på Sam Eyde vgs

Miljøkontaktene har et spesielt fokus på psykisk helse, miljø og rus. De er også tilgjengelig for foresatte og lærere ved bekymring og spørsmål ang. ungdom, og de skal være med å tilrettelegge skolehverdagen for de som trenger ekstra oppfølging.

Trenger du noen å snakke med om deg selv? Eller har du en bekymring for andre? Da kan du snakke med miljøkontaktene på skolen! Vi har taushetsplikt.

Eksempler på ting du kan ta opp: Mobbing, vansker hjemme, rusproblemer, om du føler deg ensom, osv.

Hvis du ikke skulle få tak i oss på kontoret eller pr. tlf/sms/e-post, kan du ta kontakt med ekspedisjonen. De vet hvor vi er.

Miljøkontakter: 

May Brit Linløkkejordet
Tlf: 92 29 99 90
Send e-post

Treffes på skolen mandag - fredag kl. 8.00 - 15.30.
Kontornr: B 145

Beate Alfsdatter Myhren
Tlf: 48 89 42 90
Send e-post

Treffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag kl. 7.45 - 14.00.
Kontornr: B 023

Jørn Vevstad
Tlf: 90 76 32 35
Send e-post

Treffes på skolen mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.
Kontornr. B 145