Skolehelsetjenesten på Sam Eyde vgs

Helsesykepleierne på Sam Eyde vgs. er Lena Utby Almenning (70%) og Brit Ottersland (100%).

Lena og Brit er begge ansatt i Arendal kommune, og må derfor være med på noen møter og lignende der, noe som går litt utover tilstedeværelsen på skolen.

Hva kan helsesykepleier hjelpe elevene med?

 • Helseopplysning (forebyggende og helsefremmende) og undervisning (individuelt eller i gruppe)
 • Samliv. Bl.a. gratis prevensjon er mulig for mange jenter under 20 år. Helsesykepleier kan skrive ut alle typer prevensjon, også langtidsvirkende. P-piller kan også brukes ved sterke menssmerter/store blødninger.
 • Alle kan hente så mye kondomer man har behov for på utsiden av helsesykepleiers kontor (kondomboks på veggen/selvbetjening).
 • Ved behov, kan vi ta graviditetstester. Lav terskel for det.
 • Seksualitet: F.eks. seksuelle problemer, problemer med å sette grenser, usikker kjønnsidentitet, voldtekt, overgrep, uønsket “tafsing”.
 • Seksuelt overførbare sykdommer: F. eks. klamydiaprøver (kan ta gratis prøver ved helsesykepleierkontoret, og alle får svar på sms). De som har fått påvist klamydiainfeksjon, har krav på gratis behandling. Det får de hos fastlege, på skolen eller på Helsestasjon for ungdom.
 • Psykisk helse: F.eks. lavt selvbilde, angst eller depresjoner. Kjæreste-, venne- eller familieproblemer. Konflikter, f.eks. med foreldre og/eller steforeldre.
 • Spise- og/eller søvnproblemer.
 • Livsstil og helse: F.eks. hjelp til snus-/røykeslutt.
 • Overvekt/undervekt/ “jeg ønsker bare å veie meg for å finne ut om jeg/ vi tenker at jeg er normalvektig”. Veiledning, evt. oppfølging videre om man ønsker det mht kost/måltider/vekt.
 • Fysisk aktivitet. Veiledning og rådgivning, om man ønsker det.
 • Skader som har skjedd på skolen, eller annen akutt sykdom: Vi tar evt. kontakt med foreldre ved behov eller fastlege/legevakt. Vi har selvfølgelig litt medisinsk utstyr på kontoret, og vi kan ringe fastlege, men det kan være svært vanskelig å komme igjennom på linja og er tidkrevende for oss. Helsesykepleierne har ikke mulighet til å kjøre elever til fastlege eller legevakt, pga. fast kontortid på skolen, men unntaksvis kan noen på skolen gjøre det.
 • VI har IKKE medisiner på skolen, da vi IKKE HAR LOV til det. Kun allergitabletter, og det er bare hvis man har glemt å ta medisinene hjemme, og ikke kan vente med å ta allergimedisinen til man kommer hjem.

Vi har selvfølgelig taushetsplikt, men vi anbefaler ofte elevene å snakke med foreldrene om det som plager dem, hvis man ikke har gjort det på forhånd, dvs. hvis dette er mulig i den enkelte situasjon. Vi må ha samtykke fra elever over 16 år om vi skal fortelle noe til foreldre, og det ikke er ”stor fare for liv og helse”. Vi ønsker å bistå med veiledning til foreldre, også anonymt. Ring og send sms. Send oss evt. en e-post, så kan vi ringe dere opp på mob.nr, så fort vi får tid. Vi kan ikke svare på personopplysninger på e-post pga. taushetsplikt!

Kontorene til helsesykepleierne ligger rett ved rådgiverne (B107 og B114).

Drop-in timer (hver dag kl. 09.00-13.30, ikke storefri).

Avtalte timer skal i utgangspunktet skje utenom drop-in tiden. Via sms (Lena: 97740057 eller Brit: 48892932), evt. e-post til oss.

Elevene kan også kontakte oss gjennom foreldre, miljøkontakt på skolen, lærer, rådgivere eller venner.