Tilbud om hasjavvenning

Arendal kommune har tilbud om individuell hasjavvenning med oppfølging av unge i alderen 13-30 år.

Individuelt hasjavvenningsprogram
Programmet tar utgangspunkt i Thomas Lundquist sin forskning/modell: En guide for deg som vil slutte med hasj.

Programmet er individuelt tilpasset med en intensivperiode på 14 dager. Oppfølgingen er minimum 3 måneder. Foreldrene vil som hovedregel være med 2-3 ganger i løpet av programmet, evt. mer etter behov.

Bevisstgjøringssamtaler
Bevisstgjøringssamtaler er et tilbud som har til hensikt å øke bevisstheten rundt bruk av cannabis/hasj. Vi ser viktigheten av å bevisstgjøre ungdom på egne valg ved bruk av cannabis/hasj.

Bevisstgjøringssamtaler består i utgangspunktet av 4 samtaler, men kan forlenges etter behov.

Koordinerende team
Arendal kommune har et koordinerende team for henvendelser angående hasjavvenning.

Jonny Ingebrigtsen, oppvekstmedarbeider, forebyggende tjenester for barn, unge og familier
Benito Miori, miljøarbeidertjenesten/innsatsteam
Beate Alfsdatter Myhren, miljøkontakt Sam Eyde videregående skole (man., tirs., tors. kl. 8.00-14.00)


Kontaktinformasjon:

Beate Alfsdatter Myhren: 488 94 290
beate.alfsdatter.myhren@sameyde.vgs.no

Jonny Ingebrigtsen: 474 51 307
jonny.ingebrigtsen@arendal.kommune.no

Benito Miori: 945 08 386
benito.miori@arendal.kommune.no