Tilbud om hasjavvenning

Arendal og Grimstad kommune har tilbud om individuell hasjavvenning med oppfølging av unge i alderen 13-30 år.

Individuelt hasjavvenningsprogram
Programmet tar utgangspunkt i Thomas Lundquist sin forskning/modell: En guide for deg som vil slutte med hasj.

Programmet er individuelt tilpasset med en intensivperiode på 14 dager. Oppfølgingen er minimum 3 måneder. Foreldrene vil som hovedregel være med 2-3 ganger i løpet av programmet, evt. mer etter behov.

Bevisstgjøringssamtaler
Bevisstgjøringssamtaler er et tilbud som har til hensikt å øke bevisstheten rundt bruk av cannabis/hasj. Vi ser viktigheten av å bevisstgjøre ungdom på egne valg ved bruk av cannabis/hasj.

Bevisstgjøringssamtaler består i utgangspunktet av 4 samtaler, men kan forlenges etter behov.

Hasjavvenning Arendal og Grimstad - hasjavvenning.no

Hasjavvenning.arendal@arendal.kommune.no
Monica Pedersen Jamvold, tlf. 91 15 02 38
Kommunens sentralbord, tlf. 370 13 000

Hasjavvenning@grimstad.kommune.no
Christine F. Vasstøl, tlf. 90 87 44 99
Kommunens sentralbord, tlf. 372 50 300