Synagogeprosjektet

EØS-prosjektet "Den grønne synagogen i Rezekne" er et samarbeid mellom Rezekne kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Deltakere fra Rezekne er Rezekne kommune, Østre Latgale fagskole og Rēzeknes kunst og håndverksskole. Deltaker fra Aust-Agder er Sam Eyde videregående skole.

 Eea grants    Latvijas Republikas Kulturas Ministrija

 

 

I følge EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gi midler til EU-land. I perioden 2009 – 2014 er beløpet til Latvia 73 millioner euro.
Det er to ganger tidligere blitt søkt om norske EØS-midler til dette synagogeprosjektet, men søknadene nådde ikke opp. 

Nå er prosjektet godkjent av både det latviske kulturdepartementet, det latviske finansdepartementet, riksantikvarene i Latvia, Norge og EØS-landene.
Prosjektbeskrivelse er ferdig.

Prosjektet startet i april 2014 og avsluttes i september 2015.

Hvorfor er synagogen valgt ut: 
Synagogen er bygget i 1845 og er den eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den ble sist restaurert i 1939, og var i bruk til tidlig på 1990-tallet. Taket ble skiftet med midler fra regjeringen i Riga for 5 år siden. Bygningen er på listen over bevaringsverdige byggverk i Latgale-regionen.
Arkitekttegninger foreligger, og synagogen er ikke i privat eie.

Aktiviteter:
- Praktisk restaurering av bygningen, samarbeid med elever og lærere fra Sam Eyde vgs, Lunznava fagskole, Vilanu yrkesskole, Rezekne kunstskole og lokale håndverkere i Latgale.
- Organisere og styrke samarbeid mellom regionale (latgalske), nasjonale (latviske) og internasjonale (norske) håndverkere, lærere, elever og myndigheter. 
- Organisering av arbeidsgrupper for deltakerne for å utvikle møte- og kommunikasjonsmodeller.
- Opplæring av håndverkere, lærere og elever i restaurering av trebygninger.
- Utveksling av erfaring og ”work shops” i Latgale og Aust-Agder.
- Informasjon til eiere av liknende trebygninger i Latgale-regionen om restaureringsmuligheter (utgi en bok).

Forventede resultater:
- Håndverkere, lærere og elever fra Latgale-regionen har fått kunnskaper om restaurering av trebygninger både teoretisk og i praksis.
- Samarbeid og faglig utveksling mellom latviske og norske lærere og håndverkere. 
- Håndbok i restaurering av trebygninger for eiere på latvisk og russisk blir utgitt.
- Et nettverk mellom latviske og norske håndverks- og utdanningsinstitusjoner innen restaurering er blitt etablert.
- Et restaureringssenter i Rezekne er etablert.
- Restaureringsutstyr og verktøy for 3 skoler i Latgale-regionen er innkjøpt.
- Forståelsen for kulturelle forskjeller, både arbeidsmessig og sosialt mellom Latvia og Norge er økt. 
- Gjennomføre restaureringen som et praktisk prosjekt, for å bevare en særpreget kulturell bygning, utvikle forståelsen for bevaring av de gamle trebygningene i Rezekne og for å fremme turisme. 
- Den restaurerte synagogen blir en del av kulturhistorisk museum i Rezekne.

Forventete resultater for Sam Eyde vgs:
- Økt kunnskap om Rezekne, Latgale og Latvia og kunnskap til skolesystemet og læringsmetoder i latviske yrkesskoler. 
- Kjennskap til latvisk kultur og levesett, spesielt for ungdom i videregående opplæring.
- Øke forståelsen for utenlandsk arbeidskraft.

Tidsrammen på prosjektet er 18 måneder.

Synagogen har egen Facebookside.