Anleggsoppdrag

Anleggsavdelingen har i perioder behov for større og mindre anleggsoppdrag i Aust-Agder.

Oppdragene må passe inn mot våre læreplanmål, og være uten tidsfrister.

Vi arbeider i hovedsak for velforeninger og klubber, men utfører også periodevise oppdrag for privatpersoner når vi trenger flere oppdrag.

Vi skal ikke konkurrere med entreprenørbransjen, og vil alltid vurdere dette før vi tar på oss nye oppdrag. Vi ønsker ikke å arbeide i nærheten av hus og bygninger.

For evt. spørsmål kan man kontakte Lars Ole Hansen, avdelingsleder for Anlegg, på mob.nr.: 91550870, eller e-post lars.ole.hansen@sameyde.vgs.no.

Det bees om forståelse for at også befaring til tider kan ta tid.