Yrkessjåføropplæring for lærlinger

Denne opplæringen er tilpasset lærlinger i Yrkessjåførfaget, med bestått Vg2 Transport og logistikk.

Kurset har en varighet på 19 uker, og gir kompetanse til førerkort klasse C, CE, D, Yrkessjåførdirektivet, og sikkerhetskurs på bane arrangeres i løpet av disse ukene.

Kursstart: januar og august.

Søknadsfrist, via et opplæringskontor: 1. desember og 1. juni.