Vg2 Anleggsteknikk

Anleggsteknikk rekrutterer fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk (BAT). Vg2 danner basis for yrker innenfor bygg- og anleggsfagene.

Foto: Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

I yrkesfaglig fordypning kan du velge å gå grundigere inn i ett av de ulike yrkesretningene som Anleggsteknikk rekrutterer til.

Vi tilbyr yrkesfaglig fordypning i disse fagene:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Asfaltfaget
  • Banemontørfaget
  • Fjellarbeidsfaget
  • Vei- og anleggsfaget

Vi tilbyr opplæring på 6 ulike anleggsmaskintyper i fordypning anleggsmaskinfører. Opplæringen kan gis i skolens regi, både på skolen og/eller som opplæring i bedrift.

Avdelingsleder:
Lars Ole Hansen
Tlf: 38 61 81 57
Send e-post