Yrkesforberedende utdanningsprogram

Sam Eyde videregående skole tilbyr et bredt spekter av muligheter for de som ønsker å ta en yrkesforberedende utdanning.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år. Sam Eyde videregående skole tilbyr yrkesrettet opplæring innenfor:

Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Yrkesfag med toppidrett (YT)

Du finner mer informasjon om de ulike opplæringstilbudene på våre hjemmesider eller på vilbli.no