Voksenopplæring

Voksne har fra det året de fyller 25 år, rett til videregående opplæring dersom de ikke har fullført dette tidligere. Sam Eyde vgs. gir opplæring for voksne organisert i egne grupper i de yrkesfaglige programområdene Vg2 Helsefagarbeider og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Helsearbeiderfag
Helsefagarbeideren kan jobbe med/for mennesker som trenger hjelp i bo- og omsorgssentre, hjemmetjeneste, boveiledertjeneste og sykehus.

Tilbudet omfatter programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Barne- og ungdomsarbeiderfag
Dette er utdanning for de som ønsker å arbeide med barn og ung i barnehage, skole, SFO eller kommunale klubber og andre institusjoner.

Tilbudet omfatter programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Felles for de to tilbudene er:
Opplæringa gis i komprimert form tilpasset voksne. Den fører til eksamen på Vg2- nivå.

Det er undervisning i programfagene på dagtid 2 dager pr. uke gjennom hele skoleåret. De som er realkompetansevurdert og har fått godkjent ett eller flere fag, kan følge opplæring i bare de fagene de mangler. Tilbudene passer for de som er praksiskandidater med mye praksis innen fagfeltet, og for de som har lite praksis og skal gå videre som lærlinger. De som har mindre enn 15 uker relevant praksis, må gjennomføre 10 dager praksis i løpet av skoleåret.

Undervisninga er gratis og lærebøkene kan lånes. Elevene må dekke annet skolemateriell og skyssutgifter selv. Det kan søkes om lån og stipend i Statens lånekasse.

Fellesfag
De som går som lærlinger må også ta fellesfag på Vg2- nivå, hvis de ikke har tilsvarende opplæring fra før. Vi gir opplæring i de nødvendige fellesfagene i yrkesfaglige studieprogram.

Fellesfagene kan tas samme år som programfagene eller året etter. Undervisning i fellesfag gis hovedsakelig en 3. skoledag pr. uke.


Avdelingsleder:
Grete Askildt
Tlf: 38 61 82 30
Send e-post