Talent i Agder

Trenger du tilrettelegging i forhold til din idrettssatsing? Da er du kanskje aktuell for "Talent i Agder - Sam Eyde"!

"Talent i Agder  - Sam Eyde" har til hensikt å bidra til at utøvere fra klubber i regionen, som har god idrettslig utvikling mot høyere nivå eller driver på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå, skal gis mulighet til å utvikle seg videre og samtidig ta utdannelse.

Skolen skal prøve å legge til rette for at utdanningsløpet kan tilpasses satsing, med:

  • trening i skoletiden med tett oppfølging
  • hjelp til å organisere skole- og treningshverdagen
  • en ansvarsperson (koordinator) som utøveren forholder seg til både i forhold skole og idrett
  • faglig oppfølging i forbindelse med idrettsfravær, tilpasset undervisning o.l.

Søknadsskjema finner du her.