Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon ble en studieforberedende utdanning høsten 2016. Endringen vil gi en jevnere fordeling av fellesfagene på de tre årene, med noe mer mediefag på Vg2 og Vg3 enn på Vg1.

Foto: Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Mange av elevene som har gått på Medier og kommunikasjon (MK) har gått videre på høyskole eller universitetsutdanning, selv om utdanningen inntil nå har vært yrkesfaglig. Antallet læreplasser har vårt begrenset. 

Nå som MK er studieforberedende, blir veien til en bachelor- eller mastergrad på høyskole og universitet enklere. En jevnere fordeling av fellesfagene over tre år gir en mindre belastning for elevene. Presset på lekser på Vg3 blir redusert i forhold til den gamle ordningen med allmenfaglig påbygging.

Vg1 Medier og kommunikasjon

Timefordeling Vg1:

Felles programfag (280 timer):

  • 140 Mediesamfunnet 1
  • 140 Medieuttrykk 1


Fellesfag (702 timer):

  • 140 Engelsk
  • 113 Fremmedspråk nivå I*
  • 113 Fremmedspråk II*
  • 56 Kroppsøving
  • 140 Matematikk 1P (praktisk)*
  • 140 Matematikk 1T (teoretisk)*
  • 140 Naturfag
  • 113 Norsk


*= valgalternativ avhengig av fag fra ungdomsskolen

Videre opplæringsmuligheter ved Sam Eyde videregående skole:

For mer informasjon, se utdanningsprogrammets egen hjemmeside og facebookside eller vilbli.no.


Avdelingsleder:

Ellen Dahl
Tlf: 97 54 32 95
Send e-post