Idrettsfag

Du som velger Idrettsfag bør være glad i trening og fysisk aktivitet, men også like å arbeide med teoretiske fag. Sam Eyde vgs. gir fordypning i toppidrett og breddeidrett. Innenfor toppidrett vil skolen satse på flere idretter, bl.a fotball, håndball og flere individuelle idretter.

Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter. Det gir også grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett.

Arbeidet med idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv skal legge grunnlag for prestasjonsutvikling, allsidig praktisk dyktighet og funksjonell kroppsbruk, og gi muligheter til å utvikle skapende og kreative evner. Opplæringen i programfaget skal fremme glede, spenning og utfordring, og bidra til opplevelser av mestring og utvikling av den enkeltes selvbilde.

I løpet av Vg1, Vg2 og Vg3 vil du delta på flere ekskursjoner og turer på de ulike årstidene. Elevene på Idrettsfag vil også ha ansvar for å arrangere aktivitetsdag og turneringer for skolens klasser og skoler i nærmiljøet.

Idrettselevene har mulighet til å trene på Atletica treningssenter som ligger i tilknytning til skolen.

Skolen gir per i dag tilbud i fremmedspråkene spansk på nivå I og II og tysk og fransk på nivå II. Dette kan endres ut fra hensyn til elevenes behov.

Vi tilbyr både teoretisk og praktisk matematikk i Vg1 og realfagsmatematikk i Vg2 (R1) samt 2P.

Søknadsskjema om tilleggspoeng ved opptak til Vg1 Idrettsfag med toppidrett
Søknadsfrist: 15. mars 2019.
Søknaden og vedlegg sendes til Sam Eyde videregående skole, postboks 1604 Stoa, 4857 Arendal, eller på e-post til postmottak@sameyde.vgs.no

 

Les mer om idrettsfag i vår brosjyre.

Se filmklipp fra idrettsfag.

Se Facebooksiden til Idrettsfag.


Avdelingsleder:
Ellen Dahl
Tlf: 97 54 32 95
Send e-post