Studieforberedende utdanningsprogram

De utdanningsprogrammene som gir studiekompetanse er Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Naturbruk og Studiespesialiserende. Etter fullført og bestått et Vg2 innen de yrkesforberedende utdanningsprogrammene kan en ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.