Lærling/lærekandidat

I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift, som lærling eller lærekandidat.

Lærling

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøve i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Da er du lærling. Som oftest må du ha gjennomført og bestått et Vg1 og et Vg2 i videregående skole, før du blir lærling i en bedrift i to år. Deretter går du så opp til en fag- eller svenneprøve.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er for deg som har behov for at opplæringen i bedrift er mindre omfattende enn ved fag- eller svenneprøve. Dersom du tegner kontrakt med en lærebedrift på dette grunnlag kalles det opplæringskontrakt. Du vil få tittelen lærekandidat og vil ved avsluttet læretid gå opp til en kompetanseprøve. Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Det kan hende at det stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel og lignende. Du bør derfor sjekke hva som gjelder for det yrket du er interessert i, før du søker.

For mer informasjon:

Fagopplæring Aust-Agder eller Vilbli.no