ADK1-resertifiseringskurs

Har du fått utstedt ADK sertifikat etter 2008? Da har du kanskje behov for resertifisering av ADK sertifikatet? Sam Eyde vgs. arrangerer resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering av ADK-sertifikatet.

Læreplanen for ADK-1-kurset ble i 2008 revidert av “Rådet for opplæringsor­dning ADK1-kompetanse”. Det ble da innført en gyldighetsperiode på 6 år for ADK1-sertifikatet.

Med virkning fra 01.01.2014 har “Rådet for opplæringsordning ADK1-komp­etanse” laget en læreplan for et resertifiseringskurs for de som ønsker å reser­tifisere ADK1-sertifikatet. Ved resertifisering vil det påløpe en ny gyldighetspe­riode på 6 år.

Resertifiseringskurset vil også fungere som et oppdateringskurs hvor alle sentrale delmål innen “anleggsrørlegging” inngår og da med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

Hva inneholder kursets:

Dagens ADK1-læreplan inneholder 14 delmål.

Læreplanen for resertifiseringskurset har som mål å gjennomgå de viktigste punk­tene i alle disse 14 delmålene, med hoved­vekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

Kurset har en varighet på 2 dager og vil også fungere som et oppfriskningskurs.

Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har en stipulert varighet på 1 time. Denne eksamen er utformet med “fler­valgsspørsmål”.

• Innføring i VA sektoren
• Rørmaterialer
• Bygging av VA-anlegg
• Etablering av rørgrøft
• Rørlegging
• Nivellering og laserbruk
• Montering av kummer og gategods
• Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
• Lover, forskrifter og standarder
• Bygging av mindre avløpsanlegg
• Kvalitetssikring og sluttkontroll
• Grøftefrie rørleggingsmetoder
• Renovering av ledningsnett 

 

ADK1-sertifikat:

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1-resertifiseringssertifikat:

• Har ADK1-sertifikat
• Gjennomført resertifiseringskurs
• Bestått enkel eksamen

ADK1 resertifiseringssertifikat utstedes av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”, som ligger under organisasjonen Norsk Vann.

Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen ditt ADK1- sertifikat utgår.

 

Praktiske opplysninger:

Sted: Sam Eyde vgs, Skarsbru

Tid: fredag 8. og lørdag 9. juni 2018.

Kurset har en varighet på 15 timer, fra kl. 08.00 til ca. 15.30.

Påmeldinghttps://austagderfk.pameldingssystem.no/adk1-kurs-1 

For ytterligere informasjon, kontakt Trond Holm på tlf. 950 74 234 eller e-post trond.holm@sameyde.vgs.no 

Påmeldingsfrist: 1. juni 2018

Deltakeravgift:
Kr. 4900,- (for 1 person)
Kursavgiften inkluderer: Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt, læremateriell, kursbevis og sertifikatavgift.

Kursledere: Trond Holm, Vidar Gauslå og Rolf Olav Knutsen

Minimum 6 deltakere for gjennomføring av kurs og maks 15. stk.