32 timers sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere

Arbeidstaker/lærling må ha gjennomgått 32 timers sikkerhetsopplæring etter pensumplan som er utarbeidet av bransjeutvalget for anleggsmaskinførere. Kurset dekker kravet til teoretisk opplæring. Samtidig er det viktig for anleggsbransjen å ha dette i orden i henhold til internforskriften. Kurset er derfor et ledd i kvalitetssikring av bedriften.

Emner:

  • Modul 1.1 Arbeidsmiljø ansvar og konsekvenser (8 t.)
  • Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (24 t.)
  • Modul 3.1 Praktisk bruk (8 t.) på skolens praksisområde (21.09 og 28.09 – avtales på kurset)
  • Modul 4.2 Bedriftsopplæring / opplæring i opplæringsvirksomhet (Fadderordning 32 t.) praksis på hver maskintype

 

Tidspunkt høsten 2019:

Uke 37
Mandag 09.09, tirsdag 10.09 og onsdag 11.09. Kl. 16.30-21.00.

Uke 38
Mandag 16.09, tirsdag 17.09, onsdag 18.09 og torsdag 19.09. Kl. 16.30-21.00.

 

Sted:
Sam Eyde videregående skole
Østensbuveien 80
4848 Arendal

Antall plasser:
min. 12, maks. 30 deltakere.

Pris:
kr. 6700,- for teorikurs og 8 t. inst. på en maskin
kr. 3700,- for elever ved Sam Eyde vgs
Kr. 1100,- pr. ekstra maskin (8 t. inst.)
Kr. 500,- pr. oppkjøring 

Kursansvarlig:
Egil Thorsen

Påmelding:

https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=173&kurs=34168&profil=e&redir=liste&

Påmeldingsfrist: innen 06.09.2019.