32 timers sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere

Arbeidstaker/lærling må ha gjennomgått 32 timers sikkerhetsopplæring etter pensumplan som er utarbeidet av bransjeutvalget for anleggsmaskinførere. Kurset dekker kravet til teoretisk opplæring. Samtidig er det viktig for anleggsbransjen å ha dette i orden i henhold til internforskriften. Kurset er derfor et ledd i kvalitetssikring av bedriften.

Emner:

  • Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 t.)
  • Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (24 t.)
  • Modul 3.1 Praktisk bruk (8 t.) på skolens praksisområde
  • Modul 4.2 Bedriftsopplæring / opplæring i opplæringsvirksomhet (fadderordning 32 t.) praksis på hver maskintype

 

Tidspunkt høsten 2018:

Uke 43: Mandag 22.10, tirsdag 23.10, onsdag 24.10 og torsdag 25.10. Kl. 16.30-21.00.

Uke 44: Mandag 29.10, tirsdag 30.10 og onsdag 31.10. Kl. 16.30-21.00.

Praksis avtales på kurset.

Sted:
Sam Eyde videregående skole
Østensbuveien 80
4848 Arendal

Antall plasser:
min. 12, maks. 30 deltakere

Pris:
kr. 6500,- for teorikurs og 8 t. inst. på en maskin
kr. 3500,- for elever ved Sam Eyde vgs
Kr. 1100,- pr. ekstra maskin (8 t. inst.)
Kr. 500,- pr. oppkjøring 

Kursansvarlig:
Egil Thorsen

Påmelding:
https://austagderfk.pameldingssystem.no/sikkerhetskurs

Påmeldingsfrist: innen 12.10.2018.