Styringsdokumenter

Strategier og ledelsesbeslutninger henger nøye sammen. Skolens styringsdokumenter skal gi grunnlag og retning for de beslutninger som tas, for ledelse, informasjon og oppfølging. Skolens styringsdokumenter bestående av bl.a. visjon, pedagogisk plattform, ledelsesplattform og virksomhetsplaner er alle viktige elementer for å se sammenhenger og skal sikre at skolen styrer mot fastsatte mål og at resultater oppnås.

Skolens visjon

 • Sam Eyde videregående skole er en verdibevisst lærende organisasjon.
 • Vi er en foregangsskole spesielt kjent for:
  • Nyskapende pedagogisk praksis.
  • Elevenes gode faglige resultater.
  • Elevenes personlige, sosiale og estetiske utvikling.
 • Vi har et positivt omdømme og er en attraktiv og ønsket aktør i lokalsamfunnet.
 • Vårt motto: Vi har det gøy mens vi gjør hverandre gode.

Skolens pedagogisk plattform

 • Sam Eyde videregående skole er et trygt, inkluderende og utfordrende fellesskap som kvalifiserer og dyktiggjør elevene til gode samfunnsbyggere ut fra den enkelte elevs forutsetninger.
 • Opplæringen utvikler og ivaretar elevenes selvverd, mestringsopplevelser, medvirkning og evne til reflekterende og kreativ tenkning.
 • Alle elever er likeverdige med unike forutsetninger, ressurser og behov.
 • Læreren er en leder som inspirerer, veileder og utfordrer hver enkelt elev.
 • Skolen er aktiv og oppsøkende for å sikre samarbeid med hjem og foreldre/foresatte.

Ledelsesvisjon for Aust-Agder fylkeskommune

 • Overskudd til å skape.

Ledelsesplattform for Aust-Agder fylkeskommune

 • Vi er synlige, lojale, tydelige, risikovillige og rause ledere som motiverer og skaper resultater gjennom trygge medarbeidere.
 • Vi er utviklingsorienterte og miljøbevisst.
 • Vi bygger fylket sammen med andre aktører på tvers av sektorgrenser og i respekt for politiske vedtak.