Ny/utsatt/særskilt eksamen

Oppmeldingsfrist for ny/utsatt/særskilt eksamen er 15. september!

Hvem har rett til ny, utsatt og særskilt eksamen?

  • Elever som får karakteren 1-en til eksamen har rett til ny eksamen (§ 3-34 i forskrift til opplæringslova).
  • Elever som får karakteren 1-en til som standpunktkarakter har rett til særskilt eksamen, dersom eleven ikke er trekt ut til eksamen i faget (§3-33 i forskrift til opplæringslova).
  • Elever som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å framstille seg til utsatt prøve (§ 3-35 i forskrift til opplæringslova).

Hva er ny, utsatt og særskilt prøve?

  • Retten til ny og utsatt eksamen gjelder ved første påfølgende eksamen.
  • Eleven beholder standpunktkarakteren i faget.
  • Dersom eleven ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og eventuell standpunktvurdering bortfaller. Privatister må betale eksamensavgift.
  • Elever som benytter seg av sin rett til å gå opp til ny/utsatt/særskilt prøve slipper å betale eksamensavgift.
  • Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekket av fag gjøres på ny.

 

Hva må jeg gjøre for å få gå opp til ny, utsatt eller særskilt prøve?

  • Du må sørge for å svare på oppmeldingsskjema til skolen innen oppmeldingsfristen (15. september). Skjema kan hentes i resepsjonen, og skal leveres tilbake til resepsjonen når det er fylt ut.

NB! ELEVER SOM SKAL OPP TIL NY, UTSATT ELLER SÆRSKILT PRØVE, MELDER SEG IKKE OPP PÅ PRIVATISTWEB!