Klage på vurdering

Kapittel 5 i forskrift til opplæringslova omhandler klage på karakterer og gir retningslinjer for hvordan en klage på karakterer skal behandles.

 Det kan klages på:

  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • karakterer til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve
  • realkompetansevurdering
  • vedtak om ikke å sette standpunktkarakter

Les mer om klagebehandling og klagefrister og se veiledninger til bruk for klager på fylkeskommunens hjemmeside

Vi gjør oppmerksom på § 5-2 Kven som kan klage: 

Elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar eller dei som desse gir skriftleg fullmakt, har klagerett. Foreldra eller dei føresette til umyndige elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar har sjølvstendig klagerett.