Informasjon om PC-kjøp på skolen

Fra 2009 skal elevene kjøpe PC til bruk i undervisningen. Den skal benyttes i alle fag, både på skolen i undervisningen og til hjemmearbeid. PC'ene skal kjøpes fra Aust-Agder fylkeskommune slik alle blir utstyrt med samme programvare.

For at mulighetene skal være de samme for alle elevene, har fylkeskommunen gitt en rimelig avbetalingsordning for kjøp av ny, standardisert PC til alle. Skolen kjøper programvare slik at du får en maskin som er tilrettelagt for dine behov som elev.

Med denne ordningen er hensikten at elevene i løpet av 3 år skal kunne spare inn tilsvarende på andre læremidler som det PC'en koster.

Tilbudet som elevene får ved kjøp av PC, er følgende (ved skolestart 2019):

  • 1. året:           kr. 1051.00
  • 2. året maks.:  kr. 1051.00 *
  • 3. året maks.:  kr. 1051.00 *
  • Samlet pris PC: kr: 3153.00 *

* Med forbehold om at den laveste stipendsatsen i det årlige ikke-behovsprøvde utstyrsstipendet endrer seg. Beløpet skal tilsvare den laveste stipendsatsen i det ikke-behovsprøvde utstyrsstipendet for gjeldende skole.

 Typer og avtaler