HMS ved skolen

Sam Eyde videregående skole er en trygg og sikker skole. For å bevare og forsterke dette er det noen hovedområder knyttet til sikkerhet, trivsel og miljø som vi er spesielt opptatt av ved skolen.

Internkontroll ved skolen

Alle ansatte og elevverneombud skal ha tilgang til internkontrollsystemet vårt Landax. Systemet er nettbasert og skal brukes ved registrering av avvik (RUH) og risikovurderinger (SJA). Her ligger planverk som brannvernplan, tiltakskort ved uønskede hendelser, miljøpatruljering mm. Styrende dokumenter for skolen ligger også her, inkludert HMS-håndboken som legger føringer for alt HMS-arbeid på skolen.
  

ID- kort

Skolen har ca. 1400 elever og ca. 330 ansatte og er dermed fylkets største videregående skole. Av sikkerhetsmessige grunner må vi forlange at alle elever og ansatte har identitetskort på seg til en hver tid i skoletiden. Elevene skal på oppfordring vise dette til skolens ansatte.

Rusforebyggende tiltak

Skolen tar rusforebyggende arbeid svært alvorlig og har i den forbindelse utarbeidet planverk med bakgrunn i ordensreglement for de videregående skolene i Aust-Agder. Planverket forplikter både ansatte og elever til å bidra til et rusfritt miljø på skolen. Miljøpatruljering / inspeksjon både inne på skolen og i utearealene i friminuttene er betydelig styrket. Patruljen vil være spesielt oppmerksom mot personer som ikke har noe på skolen å gjøre og søke å få disse bort fra skolens område. Skolen har et nært samarbeid med politiet og etaten vil jevnlig patruljere både ute og inne på skolen. Ved konkrete mistanker kan politiet også gjennomsøke skolen med narkohund. Ved mistanke om rus vil elev bli tatt ut av praksisundervisning.


Tobakksforbud i skoletiden

Utvidelse av tobakksskadeloven som gjelder fra 1. juli 2014 fikk følgende virkning for skolens elever:

For elever ved Sam Eyde videregående skole er det ikke tillatt å bruke noen form for tobakksvarer i skoletiden. Dette uavhengig om det er på skolens område eller ikke. Som tobakksvare regnes også e-sigaretter.

Elever som bryter reglementet vil få anmerkning. 

 

Verneutstyr og uniformering

Skolen har svært høyt fokus på HMS – helse, miljø og sikkerhet. I den forbindelse er det utarbeidet krav til verneutstyr på de enkelte praksisarenaer ved skolen. Utstyret må være anskaffet i løpet av de to første skoledagene. Av sikkerhetsmessige hensyn vil elever som møter uten pålagt verneutstyr, ikke få delta i praksisundervisningen ved skolen. Det vil bli ført fravær og ordensanmerkning inntil verneutstyr er anskaffet. Skolen vil ikke ha alternativt undervisningsopplegg.

Påbudt bruk av verneutstyr / uniformering:

Type

Pålegg

Hjelm integrert visir og øreklokker

Arbeid på byggeplasser
Monteringshall ved byggfag
Alt arbeid ved anleggsteknikk
Alt arbeid ved bruk av kran eller truck

Øreklokker

Ved bruk av benksag, håndsirkelsag og gjerdesag
Ved bruk av boltepistol
Ved sliping og bearbeiding av tre, metall og blikk
Ved fjellboring
Ved arbeid på eller nær knuseverk
Ved arbeid i nærheten av anleggsmaskiner 

Vernebriller

Ved bruk av vinkelsliper
Ved bruk av boltepistol
Ved bruk av dreiebenk
Ved bruk av smergelskive
Ved sveising skal det brukes godkjente sveisemasker

Vernesko

All praksisundervisning; unntatt:
Restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, og i klasserom D232-D235 på elektroavdelingen

Mansjetter og hårnett

Dette beslutter den enkelte faglærer

Andre som får tilgang til praksisarenaer

Dersom andre elever, øvrige ansatte eller besøkende er på praksisarenaene skal selvsagt disse underordne seg gjeldende regler. Alternativt må all produksjon stanse. Ved kortere opphold på praksisarenaer hvor det stilles krav til bukse og jakke, kl. 3 synlighetstøy, kan en kl. 3 synlighetsvest eller jakke erstatte dette.

 

Påbudt verneutstyr og uniformering: 

Avdeling

Programområde

Artikkel

TIP

Vg1 TIP og Vg2   industriteknologi

Øreklokker – ikke radio
Ørebøyle
Sveisebriller
Sveisemaske
Arbeidshansker
Sveisehansker
Vernebriller
Brannhemmende kjeledress blå
Vernesko

Vg2 kjøretøy og Vg2 bilskade, lakk og karosseri

Øreklokker – ikke radio
Vernebriller
Brannhemmende kjeledress eller jakke/bukse - sort eller grå
Vernesko
Støvmaske
Friskluftsmaske

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Hjelm; hvit lærer, blå elev
Visir, integrert i hjelm
Øreklokker, integrert i hjelm, ikke radio
Vernebriller
Jakke kl. 2 (gul og svart)
Bukse kl. 1 (gul og svart)
Vernesko

Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk

Hjelm; hvit lærer, blå elev
Visir, integrert i hjelm
Øreklokker, integrert i hjelm, ikke radio
Vernebriller
Arbeidsbukse
Vernesko

Service og samferdsel

Vg2 og Vg3 anleggsfag, Vg2 og Vg3 transport og logistikk

Hjelm; hvit lærer, blå elev
Visir, integrert i hjelm
Øreklokker, integrert i hjelm, ikke radio
Vernebriller
Jakke kl. 2 (gul og svart)
Bukse kl. 1 (gul og svart)
Vernesko

 

 

Avdeling

Programområde

Artikkel

Design og håndverk

Vg2 frisør

Frisørforkle
Engangshansker
Frisørkittel 

Elektrofag

Vg1 og Vg2 elenergi

Arbeidsbukse
Vernesko
Hjelm
Hørselvern/bøyle med ørepropp
Vernebriller
Monteringshansker
Vest med stempel "Under opplæring" på rygg, samt navneetikett på venstre side av brystet 

Restaurant- og matfag

Vg1 restaurant- og matfag, Vg2 matfag

1 Kokkebukse, pepitarutete
2 Kokkejakke, hvit
2 Forstykke, hvit, lang
1 Klogg, med hælkappe

Vg2 kokk og servitørfag

 

1 Kokkebukse, pepitarutete
2 Kokkejakke, hvit
2 Forstykke, hvit, lang
1 Forstykke, sort, lang
1 Klogg, med hælkappe
1 Skjorte, sort
1 Bukse, sort, press/dress

Helse- og oppvekstfag

Vg1 og Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, hudpleie
Vg3 hudpleie

Hvit topp
Hvite bukser
Innesko

 

 

Avdeling

Programområde

Artikkel

Alternativ opplæring

Kjøkken

Innesko
Forkle

Verksted

Hodeplagg
Øreklokker
Vernebriller
Kjeledress
Vernesko
Vernebriller
Støvmaske

Idrettsfag og fellesfag

 

Laboratoriet

Engangshansker
Vernebriller

Drift

 

Visir, integrert i hjelm
Øreklokker, integrert i hjelm, ikke radio
Vernebriller
Jakke kl. 2 (gul og svart)
Bukse kl. 1 (gul og svart)
Vernesko

Personell som skal drive med skogsarbeid må ha foreskrevet verneutstyr.