Elevrådet på Sam Eyde vgs

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd, og dette skal bestå av en tillitsvalgt fra hver klasse. Det skal være et organ for elevene på skolen. Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Tillitselevene møter i skolens elevråd, og nestleder og 3 andre representanter fra styret møter i skolemiljøutvalget.

Sam Eyde videregående skole er en stor skole med ca. 1400 elever. Elevrådsstyret samarbeider med skolens ledelse, og jobber aktivt for saker som engasjerer elevene ved Sam Eyde vgs.

Vi har representanter i fylkeselevrådet og i Ungdommens bystyre, og har mulighet for å fremme saker som elevene ved Sam Eyde vgs. er opptatt av, der.

For skoleåret 2017/18 består elevrådsstyret av følgende medlemmer:

Elevrådsleder: Stian Danielsen Skaare 1MKB
Nestleder: Sandra Erika Torestensen Harvey 3PÅB
Sekretær: Anja-Kristin Eriksen Larsen  2ATA
Styremedlem: Christoffer Hansen 3MKA
Styremedlem: Elise Rebekka Nikolaisen 1TPC
Styremedlem: Kim André Moen Bjørkede  1ELB
Styremedlem: Trygve Aagre 2KTC
Styremedlem: Stine Helen Bylund 3IDA

 

Har du saker du ønsker å ta opp eller spør om, kan du sende e-post til elevrådet på sameyde.elevraadet@gmail.com.

Saker kan behandles anonymt, dersom det er ønskelig.

For skoleåret 2017/18 møter følgende elever i Ungdommens bystyre: 

Henrik Tønseth 2IDB
Omar A. Puntervold 2IDA
Klara Fagan 1HOA
Anne Rannekleiv 1HOA
Vasilij Iljin 1DHC
Opor Victoria Eikelia 1DHC