Elevrådet på Sam Eyde vgs

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd, og dette skal bestå av en tillitsvalgt fra hver klasse. Det skal være et organ for elevene på skolen. Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Tillitselevene møter i skolens elevråd, og nestleder og 3 andre representanter fra styret møter i skolemiljøutvalget.

Sam Eyde videregående skole er en stor skole med ca. 1400 elever. Elevrådsstyret samarbeider med skolens ledelse, og jobber aktivt for saker som engasjerer elevene ved Sam Eyde vgs.

Vi har representanter i fylkeselevrådet og i Ungdommens bystyre, og har mulighet for å fremme saker som elevene ved Sam Eyde vgs. er opptatt av, der.

For skoleåret 2018/19 består elevrådsstyret av følgende medlemmer:

Elevrådsleder: Thomas Rimereit Meling 3INA
Nestleder: Kaja Olsen 3IDA
Sekretær: Maja Strigen Thorland 1IDA
Økonomi: Elena Tanbo Stene 1DHB
Styremedlem: Farah Tamer Shafik Alshurafa 1MKB
Styremedlem: Alette Berger 2MFA
Styremedlem: Henrik Tobias Halvorsen 1ELB
Styremedlem: Tida Heien 1DHC
Styremedlem Sebastian Garcia Jessen 1IDB
Styremedlem Tor Kristian Langøen 1TPB

 

Har du saker du ønsker å ta opp eller spør om, kan du sende e-post til elevrådet på elevrad@sameyde.vgs.no

Saker kan behandles anonymt, dersom det er ønskelig.

For skoleåret 2018/19 møter følgende elever i Ungdommens bystyre: 

Ana Drazic 1MKA
Vilde Fyhn 2HFA
Håkon Monsen 1HOB
Min Tananan Pattapee 2HFB
Miloda Achour Puntervold 1MKB
Kaja Margrethe Danielsen Skaare 1MKB
Farah Tamer 1MKB