Ungdata 2019

I 2019 gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Aust-Agder fylkeskommune blant elever i videregående skole i perioden uke 9 – 11. Ved Sam Eyde vgs. blir undersøkelsen gjennomført i uke 10.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har over 510 000 ungdommer fra 412 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Her finner du informasjon om undersøkelsen til ungdom og foresatte.