Informasjonsmøte om Talent i Agder

Idrettsfag inviterer trenere, foreldre og andre interesserte til infomøte om «Talent i Agder» (TiA) mandag 7. oktober kl. 16.30-17.30 i auditoriet på Sam Eyde vgs.

Sam Eyde vgs. vil informere om TiA-satsingen og presentere navnene på elevene som er tatt opp på Talent i Agder.

Olympiatoppen Sør kommer for å informere om "Hva er Olympiatoppen Sør sitt mandat, og hva betyr et samarbeid mellom Sam Eyde vgs. og Olympiatoppen Sør for TiA-elevene og de ansatte ved skolen?"