Fritidskort

Arendal kommune er først ute i Norge med å teste ut Fritidskort.

Alle barn og ungdommer fra 6 – 18 år med bostedsadresse i Arendal kommune får opp til kr. 1000,- som dere kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Les mer på hjemmesiden til Arendal kommune.