Spørreundersøkelse blant Vg2-elever

Som en del av arbeidet for å hindre frafall jobber skolen med IKO-modellen (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging). Det vil si at vi prøver å identifisere elever som har behov for hjelp i perioder og tilby tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører og består.

I denne forbindelse ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse for alle elever på Vg2. Undersøkelsen inneholder spørsmål om trivsel, opplevelse av mestring, psykisk helse, planer for videre utdanning og yrke, foreldre, venner og fritid.

Det ble gjennomført en lignende spørreundersøkelse høsten 2016.

Spørreundersøkelsen vil bli gjennomført i skoletiden i løpet av mars måned, og det er frivillig å delta.

Informasjonsbrev til elever og foresatte

Information to students and parents/guardians