Skoleskyss til Sam Eyde vgs

De elevene som allerede har busskort fra i fjor har automatisk fått fornyet antall reiser og kan bruke det samme busskortet som de brukte forrige skoleår.

For nye elever har AKT på bakgrunn av inntakslistene avgjort skyssretten. Busskort kan hentes i ekspedisjonen f.o.m onsdag 22. august.

I noen få tilfeller må noen sende inn skjema om skoleskyss, de vil få beskjed av kontaktlærer.

Søknader om delt bosted, skyssgodtgjørelse, båt – og togskyss må sendes inn hvert år.