Resultat fra Internasjonal dag

Det ble samlet inn kr. 203 551,- til YME på internasjonal dag i år. Takk til alle som har bidratt!