Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har i samarbeid med Fylkesmannens ungdomsråd laget en film om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Målet er å nå frem til flere barn og unge om deres rett til et trygt og godt skolemiljø og hvordan de skal gå frem hvis de ikke opplever en trygg skolehverdag.

Se filmen her.