Tidspunkt for fastsettelse av standpunktkarakterer og halvårsvurdering

Her får du oversikten over datoene for offentliggjøring av halvårsvurderingene og standpunktkarakterene.

Datoene er utgangspunktet for klagefrister på standpunktkarakterene. For 3ID, 3MK og 3PÅ er klagefristen 19. juni, mens for resten av programområdene er det 30. juni.

Klikk her for oversikt over datoene.