Frist for innlevering av lærebøker

Siste frist for innlevering av lærebøker er 28. juni.

Klassene kommer samlet til oppsatt tid (lærerne har oversikten over tidspunktene) for å levere lærebøker.

Har du ikke mulighet til å komme sammen med klassen din, er absolutt siste frist for å levere bøker 28. juni. Etter denne datoen sendes det erstatningskrav, og det er ikke lenger mulig å levere bøkene.