Foreldremøte Vg1

17. og 18. januar kl. 19.00 innkalles foresatte til elever på Vg1 til foreldremøte i skolens auditorium. Se hvilken dag du skal møte her.

Tirsdag 17. januar: 
Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon og Restaurant- og matfag.

Onsdag 18. januar: 
Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsteknikk og Design og håndverk.

Program:

Kl. 19.00-19.15: Del 1 – Generell informasjon fra skolen v/ rektor Nils Inge Øyna

Kl. 19.15-19.45: Del 2 – BRY DEG v/ Torbjørn Trommestad, politiets forebyggende enhet

Pause kl. 19.45-20.10 (kake og kaffe)

Kl. 20.10-20.45:  Del 3 – Nettverksbygging v/ kontaktlærere
(Kontaktlærere og foreldre/foresatte for elevene i den enkelte klasse.)

Avslutning: Det avsluttes klassevis fra det enkelte klasserom.