Elevundersøkelsen

Sam Eyde vgs gjennomfører elevundersøkelsen i perioden uke 48-50.

Undersøkelsen er anonym og berører temaene trivsel, motivasjon, hjem-skole-samarbeid, støtte fra lærer, vurdering for læring, medvirkning, regler på skolen, trygt miljø og rådgivning.

Du kan lese mer om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider: http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Har du andre spørsmål så kan skolen kontaktes.