Faglig og kulturell utveksling

Comeniusprosjektet "Active@living green" er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom tre skoler fra Norge, Italia og Belgia.

Deltakerne i prosjektet har denne uka vært på besøk i Arendal. Elevene som deltar for Sam Eyde vgs går på Vg2 Byggteknikk og Vg1 Design og håndverk.

Det er sektor 3 og byggfagavdelingen som er operativ partner i prosjektet fra Sam Eyde vgs. Hovedintensjonen med prosjektet er å ha en kulturell og faglig utveksling og målet med dette prosjektet har vært å skape relasjoner mellom landegrenser med vår felles fagbakgrunn som ledetråd. Blakstadmodellen har vært en viktig del av prosjektet.

 Skolene som deltar er:

  • Vti Veurne, Belgia
  • ITC Cesare Baronio Sora, Italia
  • Sam Eyde vgs Arendal, Norge


Tema for samarbeidet er “living green”, ecologisk fotavtrykk, lav energi, design og kulturhistorie og passivhus. Aktivitetene for å belyse dette har bl.a. vært ekskursjoner, foredrag, sang, filmer av elevene og byggemetoder.

Denne uken er siste uke der elevene deltar, og prosjektet avsluttes formelt i september 2015.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgsAlle elevene som deltar i prosjektet.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgsAnsatte som deltar i prosjektet.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgsArendals ordfører Einar Halvorsen forteller om Arendal by.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
Vitensenteret

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
Vitensenteret

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
Landskamp i reaksjonsevner mellom Norge og Belgia. 

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
På besøk hos realfagslærer Unn Mull på Merdø.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
På besøk hos realfagslærer Unn Mull på Merdø.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
Grilling hjemme hos studierektor Beate Nielsen Dingsøyr.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
Her kan man se hvordan en passivhusvegg ser ut.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
Utsnitt av passivhusvegg laget i Belgia.

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs

Comeniusprosjekt. Arendal 8. mai 2015. Foto: Sam Eyde vgs
Utsnitt av passivhusvegg laget i Norge.