Oppfølgingstjenesten for ungdom utenfor opplæring (OT)

OP kontakt Ved Risør vgs: Kristin Aakre er tilstede tirsdager. Tlf: 90899378.