Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot både offentlig og privat sektor. Risør videregående skole tilfredsstiller generelle krav og bransjekrav.

Miljøfyrtårnarbeid ved Risør vgs

Høsten 2008 tok Risør vgs initiativ til å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Skolen tok kontakt med konsulent Martin Varden, og han guidet skolen gjennom de ulike kravene som stilles. En arbeidsgruppe jobbet både med generelle krav og med spesielle krav som stilles til skoler (se filer i høyremargen). I slutten av januar kom sertifisør Martin Due-Tønnesen til skolen. Han gjennomgikk både den skriftlige rapporten, fikk orientering om hvordan miljøarbeidet drives i praksis og så på handlingsplanen skolen har laget for videre arbeid. Og i februar 2009 fikk skolen den gledelige beskjeden: Risør vgs er sertifisert som miljøfyrtårn!

Vi oppfordrer våre elever og ansatte til...

Som et ledd i Risør vgs sin miljøsatsing oppfordrer vi til å:

  • Sykle eller gå til skolen
  • Kjøre kollektivt (hvis du kan)
  • Være med på å kildesortere søpla - kaste søppel i rett dunk
  • Bruke matboks