Studieforberedende

Risør videregående skole tilbyr Vg1, Vg2 og Vg3 studiespesialisering og Vg3 medier og kommunikasjon.

Studiespesialisering er utdanningsprogrammet for deg som har planer om å ta utdanning ved høyskole eller universitet. 

Fagtilbud

Innen studiespesialiserende utdanningsprogram tilbyr Risør videregående skole alltid muligheter for valg av programfag som kan gi minst 4 realfagspoeng (det maksimale elevene kan få uttellig for). Skolens tilbud tilfredsstiller alle krav til generell- og spesiell studiekompetanse for inntak på alle høyskole- og universitetsstudier i Norge

Risør videregående skole tilbyr fordypning innen programområdet for realfag og programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi og programområdet medier og kommunikasjon.

Som elev ved studiespesialiserende utdanningsprogram vil du møte profesjonelle, dyktige og omsorgsfulle lærere som gir deg tett faglig oppfølging. Du vil få tilgang til språklaboratorium, gode realfagslaboratorier og studiesenter.

Ved Risør videregående skole har vi fast studietid med veiledning fra faglærere. Vi har også fagdager hver uke, noe som gir mulighet til stor variasjon i læringsarbeidet. Disse dagene brukes blant annet til faglig fordypning, ekskursjoner og studieturer og foredrag av gjestende forskere - og gir en god mulighet for bruk av nærmiljøet/lokalsamfunnet i undervisningen.

Studiespesialisering - verden ligger åpen!