Påbygging til generell studiekompetanse

Dette er et tilbud til de som har fullført Vg1 og Vg2 innenfor et yrkesfaglig utdanningsprogram - og som ønsker generell studiekompetanse.

Påbyggingskurset omfatter fagene norsk, matematikk, historie, naturfag og kroppsøving. I tillegg må elevene velge ett programfag fra Vg2/Vg3 studiespesialisering.

Dersom du velger påbygging til generell studiekompetanse, bør du være motivert for et år med mye og krevende teorifag.