Skolens historie

Skolens historie


1879 Risør kommunale middelskole ble opprettet.
 
1891 Ebenezer Industriskole, forløperen til Risør husflidsskole, ble opprettet.
 
1935 Risør private gymnasium ble opprettet av Thorvald Knudsen.
 
1947 Det første yrkeskurs i Risør ble igangsatt. Teknisk aftenskole har midlertid tradisjoner tilbake til 1898. Risør kommunale høgre almenskole, forløperen til Risør gymnas, ble opprettet.
 
1959 Det første AMO-kurs igangsatt i Risør.
 
1960 Risør yrkesskole ble opprettet.
 
1973 Risør fagskole i husstell starter undervisningen.
 
1976 Furumo elevhjem tatt i bruk.
 
1984 AMO-senteret flytter inn i nybygg.
 
1989 All videregående opplæring i Risørdistriktet samles i Risør videregående skole med  6 studieretninger.

 1996 AMO-senterene i Aust-Agder fylke ble nedlagt. De ble overført til de videregående skolene. AMO-senteret i Risør, Arbeidsskolen og tidligere ressurssenter ved RVS gikk over til Risør ressurs.