Ledelsen

Alle som er knyttet til ledelsen har hele skolen som arbeidsområde. Kontorene er i 1. etasje i c-blokka.

Rektor: Eirik Kaasa Eliassen

Rektor er skolens øverste administrativ og pedagogiske leder og har et overordnet ansvar for strategisk, økonomisk, pedagogisk, personal og administrativt arbeid. Rektor har delegerte fullmakter fra fylkesrådmannen. Han er fylkeskommunens representant på skolen og er arbeidsgiver for alle ansatte. Rektor skal sikre en drift som gir best mulig resultat i forhold til aktivitetskravet. Rektor deltar i fylkesrådmannens utvidede ledergruppe. Rektor har overordnet ansvar i forhold til lover og forskrifter. 

Assisterende rektor:  Anne Omland

Assisterende rektor er skolens nestleder og overtar rektors oppgaver når rektor ikke er tilgjengelig. Assisterende rektor er leder av skolens avdeling for studieforberedende fag SFA. Avdelingsleder har ansvar for administrasjon, for pedagogisk gjennomføring, for økonomi og for personell og elever innen studieforberedende fag.

Avdelingsleder for merkantile fellestjenester, MFA: Roar Bakke 

Driftsleder har ansvar for drift og administrasjon av skolen, samt økonomioppfølging. Videre har driftsleder ansvar for arbeidsmiljøarbeid for ansatte og elever, for skolens kantine og for utleie. Avdelingsleder er sekretær i skolens utvalg. 

Avdelingsleder for yrkesforberedende avdeling, YFA: Lars Erik Follo

Avdelingsleder har ansvar for administrasjon, for pedagogisk gjennomføring, for økonomi og for personell og elever innen yrkesforberedende fag. Avdelingslederen har ansvaret for skolens kurssenter ( Risør Ressurs) og for skolens voksenopplæring .

Avdelingsleder for pedagogoske fellestjenester, PFA: Kirsten Schmidt

Avdelingen har ansvar for kontakt og støtte til elevrådet/ elevrådsstyre/ elevrådsleder. Videre har denne avdelingen ansvar for særskilt tilrettelagt undervisning realkompetansevurdering, yrkes- og studierådgiving, sosialpedagogisk rådgiving, studiesenter, bibliotek, IKT-utstyr, timeplanlegging, organisering av skoleåret, eksamen, vitnemål og lignende, elevenes fag, fagvalg, elevlogistikk og lignende.

Kontaktinformasjon

Rektor:
Eirik Kaasa Eliassen
Tlf: 37144221

Assisterende rektor/avdelingsleder for studieforberedende:
Anne Omland
Tlf: 37144222

Avdelingsleder for merkantile fellestjenester:
Roar Bakke 
Tlf: 37144225

Avdelingsleder for yrkesforberedende avdeling:
Lars Erik Follo 
Tlf: 37144223

Avdelingsleder for pedagogoske fellestjenester:
Kirsten Schmidt 
Tlf: 37144224