Skolestart 2019

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til første skoledag som er mandag 19. august, med oppmøte kl. 08.30 i gymsalen. Den første skoledagen vil dere følge et eget opplegg med informasjon, bli kjent - opplegg og liknende.

Rammen for skoledagene er normalt fra kl. 8.20 til kl.15.05 og tirsdag 20august starter undervisningen etter timeplanen.