Publisering av standpunkt- og eksamenskarakterer:

  • Standpunktkarakterer for VG2 og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram er per 13.6.2019 publisert i Fronter 
  • Standpunktkarakterer for alle Vg1-klasser, samt Vg2 yrkesfag blir publisert i Fronter tirsdag 18.6.2019
  • Eksamenskarakterer fra skriftlig eksamen publiseres i Fronter torsdag 20.6.2019 klokken 12.00.

For alle karakterer gjelder at klagefristen er 10 dager etter publiseringsdato.