Elevundersøkelsen 2019

I perioden 11. november til 7. desember vil skolen gjennomnføre Elevundersøkelsen for alle elever. Les mer om elevundersøkelsen her:

Informasjon til elever om elevundersøkelsen.pdf

Informasjon til fo foresatte om elevundersøkelsen.pdf

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fraundersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).