Stipend/lån

For å få stipend eller lån må du oppfylle noen krav. Du må være tatt opp som elev. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt. Foreldres inntekt spiller inn på søknaden for de under 18 år.

Som elev ved en videregående skole kan du søke om stipend og lån i skoleåret. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Utstyrsstipendet er ikke, avhengig av hva foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend.

Skal du søke om stipend og lån må du gjøre dette på nett. Dersom du har ungdomsrett og har søkt opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole, er det enkleste å klikke seg direkte fra vigo.no inn på Lånekassens elektroniske søknad samtidig som du takker ja til skoleplassen på vigo.no.

En ukes tid etter at du har sendt søknaden, kan du gå inn på Dine sider i Lånekassen for å se resultatet eller hvor lenge du må vente på svar.

HUSK UNDERSKRIFT FRA FORELDRE! Elever og lærlinger under 18 år må ha foresattes underskrift på stipendmeldingen / gjeldsbrevet. Hvis denne underskriften mangler, må Lånekassen sende ut en ny stipendmelding / nytt gjeldsbrev, og du vil dermed få pengene senere.

For mer informasjon gå inn på Lånekassen.

Noen elever kan også søke stipender fra legater som finnes i Norge. Her er en oversikt over legater:

Legathåndboken